V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte pomocou nasledujúceho formulára. Ozvem sa Vám v priebehu 2 dní.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie domácnosti

Poistenie lomu skla

Poistenie zodpovednosti za škodu

Úrazové poistenie

Poistenie asistenčných služieb

fotka budovy

O nás

Sme malá rodinná firma, ktorá vznikla v roku 2008, ktorej hlavnou prioritou je spokojnosť klienta. Len spokojný klient sa rád pochváli a odporučí. Predmetom činnosti našej realitnej kancelárie sú služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností a poskytnutie kompletného právneho poradenstva fyzických a právnických osôb. Okrem toho zabezpečujeme vypracovanie hypotekárnych a investičných úverov, znaleckého posudku, návrhov zmlúv ako aj návrhov na vklad do Katastra nehnuteľností. Cieľom našej spoločnosti je dosiahnuť dlhodobú spokojnosť a referencie od našich klientov. Našim klientom vybavujeme veci komplexne od úvodnej obhliadky nehnuteľnosti, zistením vlastníckych vzťahov, územno - plánovacím rozhodnutím, zistením skrytých pohľadávok a tiarch, stanovením nepremrštenej ceny, navrhnutím najlepšieho možného druhu financovania, vypracovaním zmlúv, vybavenie na Katastrálnom úrade, až po úplnú realizáciu obchodu s poradenstvom pri vybavený hypotekárneho úveru na mieru. Pôsobíme hlavne v meste Hlohovec a jeho blízskom okolí.

Prepáčte aktuálne nemáme žiadne nehnuteľnosti v ponuke.

Čo robíme

Poistné udalosti

Požiar - Horenie, alebo tlenie schopné udržiavať sa, alebo sa ďalej šíriť. Kryté sú aj veci poškodené dymom a sadzami v dôsledku žeravenia alebo pôsobenia tepla.


Záplava - Vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.


Zemetrasenie - Otrasy zemského povrchu spôsobené pohybom zemskej kôry, ktoré dosahujú aspoň piaty stupeň medzinárodnej stupnice MSK-64.


Škoda spôsobená vodou - Unikajúca voda alebo iná kvapalina v dôsledku roztrhnutého, prasknutého alebo poškdeného vodovodného, kanalizačného, teplovodného potrubia. V dôsledku porušenia spojov alebo kohútikov, ktoré ostali otvorené.

Výbuch - Mimoriadne rýchle uvoľnenie plynov, alebo pár s ničivými prejavmi sprevádzané veľkým hlukom.


Povodeň - Zaplavenie vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo ktorá brehy a hrádze pretrhla, alebo bolo zaplavenie spôsobené náhlym a náhodným zmenšením prietokového profilu vodného toku.


Náraz neznámeho vozidla - Škoda spôsobená zásahom vozidla, prípadne časťou nákladu voidla, ktoré nevlastní, ani neprevádzkuje poistník.


Vandalizmus - Škody spôsobené vandalizmom pri lúpeži alebo vlámaní, vrátane škôd na nehnuteľnosti alebo príslušenstva budovy.

Blesk - Kryté sú škody spôsobené vplyvom blesku, ktorý udrie do majetku. Kryté sú aj škody spôsobené nepriamym úderom blesku (prepätie), do ktorého blesk udrel.


Tiaž snehu - Deštruktívne pôsobenie snehu a ľadu nadmernou hmotnosťou na nosné konštrukcie alebo na odborne položené strešné krytiny. Škody, ktoré spôsobý zosuv snehu zo strechy. Poškodenie majetku vodou, ktorá cez poškodenú strešnú krytinu prenikla


Vlámanie - Nésilné vniknutie do uzamknutej miestnosti. Vniknutie cez otvorené dvere, alebo okno, ktorého parapet je viac ako 3 metre nad ôrovňou chodníka.


Skrat elektromotora - Skrat elektromotora spotrebičov, ktorých hodnota je nad 30€, neslúžia na podnikanie a nie sú staršie ako 10 rokov.

Víchrica - Zničenie majetku vetrom s rýchlosťou minimálne 70km/h. Poškodenie majetku daždom, ktorý počas búrky prenikne dovnútra cez:
-okno alebo dvere poškodené víchricou
-odborne položenú strešnú krytiu poškodenú víchricou


Krupobitie - Fyzické poškodenie odborne položenej strešnej krytiny, spôsobené krupobitím alebo krúpami. Poškodenie majetku vodou, ktorá počas krupobitia prenikla dovnútra cez poškodenú strešnú krytinu.


Pád cudzích predmetov - Pád cudzieho predmezu zvonka na poistený majetok.


Lúpež - Použitie násilia alebo priame ohrozenie života či zdravia poisteného s cieľom ukradnúť poistený majetok.

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie


Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne zmluvne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Z poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia za Vás poisťovňa nahrádza škody Vami spôsobené a to: na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zakotvená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť každý držiteľ vozidla.


Havarijné poistenie


Havarijné poistenie predstavuje komplexnú ochranu Vášho vozidla a to predovšetkým voči nebezpečenstvám: havárie, živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu. Havarijné poistenie patrí do kategórie komerčných poistení, ale v prípade nehody si každý z nás uvedomí jeho potrebu a v dnešnej dobe je to takmer nutnosť. V prípade nehody, čiže poistnej udalosti Vám poisťovňa nahradí opravu Vášho vozidla v plnej výške po odpočítaní zmluvne dohodnutej spoluúčasti. Pravdepodobnosť zavinenej nehody môže síce každý vodič znížiť, krádeži alebo živelnej katastrofe sa však zabrániť nedá. Komerčné poisťovne v súčasnej dobe ponúkajú tzv. allriskové krytie v havarijnom poistení, čiže Vám ponúknu poistku na Vaše vozidlo v maximálnom rozsahu avšak sa často stretávame s rozdielmi vo výške ceny poistenia. Denne sledujem poistný trh a jeho ponuky, na základe čoho Vám viem v danom okamihu ponúknuť najoptimálnejší výber pre zabezpečenie poistného krytia Vášho resp. Vašich vozidiel.


GAP


Predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a Vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.


Doplnkové poistenia


* poistenie čelného skla

* poistenie batožiny

* poistenie rozdielu medzi nadobúdacou a všeobecnou hodnotou vozidla (GAP)

* poistenie právnej ochrany

* poistenie úrazu prepravovaných osôb

Hypotéky a úvery

Kompletné hypotekárne poradenstvo

 • na základe Vašich informácií Vám pomôžeme vypracovať IDEÁLNY finančný rozpočet pre Vašu budúcu hypotéku, aby ste si predstavili, koľko ste schopní bez problémov splácať
 • predstavíme Vám hypotéku do najmenšieho detailu
 • spoločne vyberieme spomedzi ponuky všetkých bánk Vašu IDEÁLNU hypotéku


Administratívny servis

 • oboznámime Vás so všetkými žiadosťami, nutnými dokladmi a ich podmienkami
 • spoločne s Vami ich vyplníme
 • zanesieme ich za Vás do banky
 • navrhneme Vám bankou akceptovateľného súdneho znalca
 • náš poisťovací maklér Vám predstaví ponuku poistenia na trhu a spolu s Vami vyberieme IDEÁLNU ponuku nutného poistenia zakladanej nehnuteľnosti a jeho vinkuláciu v prospech banky a takto na základe našich skúseností a spolupráce s bankou Vám zabezpečíme IDEÁLNE schvaľovacie podmienky tak, aby sme ušetrili Váš čas a zbavili Vás nadbytočných starostí


Vybavíme za Vás všetky úrady a potvrdenia

 • postavíme sa miesto Vás do radu na všetkých úradoch
 • vybavíme za Vás nutné podklady tak, aby ste získali tie najideálnejšie podmienky pre Váš úver
 • zabezpečíme znalecký posudok, opäť tak, aby sme šetrili Váš čas, starosti a peniaze

Po celý čas Vás budeme informovať o priebehu vašej hypotéky, spotrebného a podnikateľského úveru. Ušetrite si čas na príjemnejšie veci.

certifikát
certifikát
certifikát
certifikát

Kontakt

sídlo firmy

M&Z REAL Consulting s.r.o.

Adresa: Námestie sv. Michala 16

Budova: Dom Služieb 1.poschodie

Mesto: Hlohovec, 920 01

Tel. číslo: 0905 / 921 277

E-mail: ujlaky.m@gmail.com

Kontaktný formulár


Zobrazit místo M&Z Real Consulting s.r.o. na větší mapě